top of page

BRC Food

På Gröna Bladet AB har vi varit BRC Food (British Retail Consortium Food Safety Standard) certifierade sedan 2007. BRC Food är en internationell standard för livsmedelssäkerhet som är godkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI). Standarden är baserad på kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och arbetsmetoden HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

 

Att vi är BRC-certifierade innebär att vi har implementerat en rad omfattande rutiner och processer rörande hantering av produkter, spårbarhet, hygien, personal och anläggning. Vi arbetar även aktivt med att utveckla och förbättra vår verksamhet och sätter årligen upp nya kvalitetsmål.

 

Klicka här för att se vårt senaste BRC-certifikat.

logo guld.png

                                                                        © 2020 Gröna Bladet AB

Fästpunkt 1
bottom of page