EU-

Ekologisk/

KRAV

På Gröna Bladet AB gläds vi över att ekologiska varor tar en allt större plats i matbutikernas hyllor. Vi har varit EU-Ekologiskt och KRAV-certifierade sedan 2007.  

 

Vårt EU-Ekologiska certifikat garanterar att alla aktörer som har odlat och förädlat våra kryddor är certifierade mot EU:s ekologiska förordning. Du kan hitta vårt EU-Ekologiska certifikat här.


I samband med att vi certifierade oss mot den EU-Ekologiska förordningen valde vi även att KRAV-certifiera företaget. KRAV har mer långtgående regler än den EU-Ekologiska förordningen, bland annat kring miljöansvar och sociala villkor. De extra reglerna gäller i hela kedjan, från jord till bord. Du kan hitta vårt KRAV-certifikat här.

logo guld.png

                                                                        © 2020 Gröna Bladet AB