top of page

Vårt arbete mot kryddbedrägeri

Kryddor är tyvärr ett livsmedel som det fuskas mycket med. Kryddor blandas ut med liknande produkter eller biprodukter.

För att vi ska kunna garantera våra kunder äkta varor som ej blivit förvanskade eller utbytta bedriver vårt kvalitetsteam ett systematiskt arbete mot kryddbedrägeri. Tonvikten i vårt arbete ligger på att jobba förebyggande.

Arbetet inbegriper en kartläggning av potentiella risker för bedrägeri genom livsmedelskedjan. Bedömningen tar med i beräkningen:

  • Ekonomiska faktorer som kan göra förvanskning eller utbyte mer attraktivt

  • Lättillgängligheten av råvaror genom försörjningskedjan

  • Råvarans natur

  • Hur sofistikerad rutinmässig testning är för att identifiera tillsatser

 

Baserat på riskbedömningarna görs nödvändiga kontroller för att säkerställa att råvarorna inte är förvanskade. Kontroller kan vara allt från äkthetstest, färganalys och analys av nyckelattribut.

logo guld.png

                                                                        © 2018 Gröna Bladet AB

Fästpunkt 1
logo guld.png

                                                                        © 2020 Gröna Bladet AB

Fästpunkt 2
bottom of page