top of page

Datapolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter på vår hemsida. Därför är vi öppna mer hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

När du använder dig av vårt kontaktformulär eller registrerar dig på vår hemsida så kan du komma att lämna ifrån dig personlig information om dig själv som: ditt namn, din e-postadress, adress, telefonnummer och din förfrågan.

Denna typ av information kallas för personuppgifter och är information som kan användas för att identifiera en enskild person. På vår hemsida kan du vara säker på att vi behandlar de personuppgifter som du lämnar ifrån dig med yttersta försiktighet enligt gällande dataskyddsregler och våra interna rutiner.

GDPR

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Lagen ersatte PUL (Personuppgiftslagen) den 25 maj 2018. Du kan läsa mer om dina rättigheter enligt lagen på Datainspektionens hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Den juridiska enhet som ansvarar för behandling av dina personuppgifter är: Gröna Bladet AB (org.nr: 556117-2171), Östra bangatan 26, 195 60 Arlandastad

Telefon: +46(0)8-754 60 33

Mail: info@gronabladet.se

Webbadress: www.gronabladet.se

Vad och vem omfattas av denna dataskyddspolicy?

Denna dataskyddspolicy beskriver hur Gröna Bladet behandlar de personuppgifter som vi får av dig som besöker vår hemsida.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in så lite information om dig som möjligt. Den information vi samlar in är i syfte att kunna besvara din förfrågan.

Nedan kan du se hur vi använder information som vi samlar in om dig:

Namn - För att kunna hjälpa dig med din förfrågan eller för att kunna skapa ett konto åt dig på vår hemsida.

E-postadress - För att kunna hjälpa dig med din förfrågan eller för att kunna skapa ett konto åt dig på vår hemsida.

Adress - För att kunna hjälpa dig med din förfrågan.

Telefonnummer - För att kunna hjälpa dig med din förfrågan.

Ditt meddelande - För att kunna hjälpa dig med din förfrågan.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter både inom EU/EES-området och utanför EU. När vi behandlar dina personuppgifter utanför EU säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

När du skickar ett meddelande till oss via vårt kontaktformulär eller registrerar dig på vår hemsida går ditt meddelande/registrering igenom flera steg vid hantering. Följande system/leverantörer jobbar vi med när vi hanterar din förfrågan och dina personuppgifter kan komma att behandlas av dessa:


• Wix – Vår hemsida är byggd via Wix plattform. 
• Visma Administration 2000 – Vårt affärssystem.
• One – Vårt mailhanteringssystem.

• Facebook – Du kan välja att registrera ett konto på vår hemsida via Facebook.

• Google – Du kan välja att registrera ett konto på vår hemsida via Google.


Om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning kan vi komma att dela dina personuppgifter med någon annan än de ovannämnda. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt, och har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändigt för ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att bli bortglömd/raderad i de fall där lagen inte kräver att vi behåller dina uppgifter.

Du har rätt till registerutdrag på de uppgifter som vi har om dig.

Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.

Du har rätt till dataportabilitet.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det beror på de faktiska omständigheterna i samband med behandlingen.

Om kakor (cookies)

Den här webbplatsen innehåller så kallade kakor. En kaka är en kort text som lagras i din webbläsare vid din första kontakt med webbservern och sedan skickas tillbaka till webbservern vid varje ny kontakt. Därmed kan webbservern känna igen din webbläsare. Vi använder Google Analytics för att följa upp trafiken på webbplatsen. På vissa sidor förekommer inbäddat material som t.ex. videoklipp, som kan sätta kakor samt så kallade Flash-kakor. 

Alla hittills nämnda funktioner använder kakor, som kallas tredjepartskakor eftersom de kommer från någon annan än den webbplats du just besöker. Sajtens egna kakor används av vårt publiceringsverktyg. Dessa kakor kan användas för att målgruppsanpassa webbplatsens innehåll.

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. 

Kontakta oss

Om du har frågor kring eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av de rättigheter du har enligt EU:s regelverk, är du välkommen att höra av dig till oss via e-post till info@gronabladet.se, via telefon på

08-754 60 33 eller per post till Gröna Bladet AB, Östra bangatan 26, 195 60 Arlandastad.

Du kan också kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du anser att vi agerar i strid med dataskyddsförordningen.

logo guld.png

                                                                        © 2020 Gröna Bladet AB

Fästpunkt 1
bottom of page